Menu

facebook  
136.jpg
Lid worden van YnnaturaVrijblijvend kennismakenDonateurs

Nieuws

Indien u lid wordt van Ynnatura ontvangt u 3 tot 4 keer per jaar de nieuwsbrief. Tevens kunt u ons volgen op de Social Media.

Excursie Ameland

Op vrijdag 5 oktober 2018 is met stralend herfstweer een uitstapje gemaakt naar Ameland. We verzamelden om 12.30 uur op de pier bij Holwerd om scheep te gaan op het speciaal voor onze groep gereserveerde passagiersschip "De Zeehond".

schip   aan boord

Eenmaal aan boord lieten we ons de lunch goed smaken en na ongeveer een uur varen konden we in Nes voet aan wal zetten. We werden verwelkomd door onze oud-voorzitter, thans burgemeester van Ameland, Gerard van Klaveren. Op de fiets ging het vervolgens richting de oostpunt van het eiland. Op een hoog duin kregen we van onze gids Richard Kiewiet, opzichter bij It Fryske Gea, uitleg over de aanleg/het ontstaan van de Kooioerdstuifdijk en de kwelders. Aangekomen bij het Spijkerpad gingen we te voet verder naar een vallei net achter de Noordzeeduinen, die 's winters bij hoog water volloopt met zeewater. Om dan toch met droge voeten op het strand te kunnen komen was door It Fryske Gea in 2005 een vlonderbrug gebouwd, maar deze was inmiddels zodanig beschadigd dat hij niet meer betrouwbaar was en vervangen moest worden. Ynnatura heeft een financiële bijdrage geleverd aan de bouw van de nieuwe vlonderbrug en tijdens onze excursie vond de officiële (her)ingebruikname hiervan plaats door burgemeester Gerard van Klaveren en de voorzitter van It Fryske Gea, Arjen van der Meer (zie ook de website van It Fryske Gea).

opening vlonderbrug

Hierna vervolgden we onze fietstocht naar de schuilhut bij de Oerdblinkert, een 24 m hoog duin aan de Waddenzeekant van het eiland. Hier konden we genieten van een hapje (o.a. Amelander kaas en worst) en een drankje en (na een klim naar boven) ook van het prachtige uitzicht. 

Na teruggefietst te zijn naar Nes gingen we snel weer aan boord van "De Zeehond" om bij een prachtige zonsondergang de zeehonden op en bij de zeehondenplaat tussen Ameland en Terschelling te kunnen bewonderen. Iedereen was met een camera of mobiele telefoon in de weer om alles maar zo goed mogelijk vast te kunnen leggen. 

zeehond1zeehond2zonsondergang

Toen het donker begon te worden werd de terugtocht aanvaard. Onderweg werd een uitgebreid warm buffet geserveerd, dat een ieder zich goed liet smaken. Tegen 21.00 uur waren we terug in Holwerd. Mede dankzij het fantastische weer kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde excursie. 

Excursie Helomasluisje en Lendevallei

Zaterdagmorgen 18 november vond de derde en tevens laatste excursie van 2017 plaats. Tussen negen en half tien werd verzameld in het Van der Valkhotel in Wolvega, waar een ieder zich de koffie of thee met gebak goed liet smaken. Na een welkomstwoordje van voorzitter Gerard van Klaveren vertrokken we voor een wandeling door de Lendevallei. Onze gids was Tom Jager van It Fryske Gea, zelf woonachtig in het gebied, waardoor hij het als zijn broekzak kent. 

In de week voor onze excursie had het veel geregend. De aanbeveling om laarzen of stevig schoeisel aan te trekken was derhalve niet overbodig. Het was af en toe flink soppen..... Helaas hielden we het tijdens de wandeling ook niet helemaal droog. Gelukkig viel de grootste bui toen we al weer hoog en droog bij Van der Valk aan de lunch zaten. 

De Lendevallei is een gevarieerd moerasgebied, voor een groot deel gevormd door de winning van turf. Door de afgraving van het veen ontstonden petgaten. Om het gebied naderhand geschikt te maken voor agrarisch gebruik, werd de Lende in de jaren twintig van de vorige eeuw gekanaliseerd en werd het waterpeil gereguleerd. Hierdoor werd het gebied droger, waardoor de petgaten verlandden en de boomgroei (vooral elzen en wilgen) sterk toenam. Het open karakter van het gebied ging hierdoor gedeeltelijk verloren. 

Nu het een natuurgebied is wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd om het gebied nat te houden. Door de aankoop van aangrenzend agrarisch gebied (bv. de Scheltingapoolder) is dit beter te realiseren. It Fryske Gea streeft ernaar om een aantal oude meanders van de Lende, die na de kanalisatie verland zijn, weer uit te graven. Om in natte perioden het water toch voldoende snel te kunnen afvoeren, zal het kanaal een soort overloopfunctie krijgen. 

Onze wandeling voerde langs een uitkijkpunt bij de Scheltingapoolder, door het petgatengebied naar het Helomasluisje in de Helomapoolder. Dit sluisje vormde vroeger de toegangspoort voor de turfpramen, maar heeft thans geen functie meer. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het echter de moeite waard om het in stand te houden. Vandaar dat het ernstig vervallen sluisje in 2016 geheel is gerestaureerd. Stichting Ynnatura heeft hier een financiële bijdrage aan geleverd. Ook het bankje bij het gerestaureerde sluisje is door Ynnatura gefinancierd. De donateurs vonden het leuk en interessant om eens met eigen ogen te zien waarvoor de jaarlijkse bijdrage nu daadwerkelijk wordt gebruikt.

De wandeling werd vervolgd over de Lendedijk langs de Lendepoolder. Onderweg zagen we nog 'sterrenschot' (door een vogel uitgebraakte restanten van opgegeten kikkers en andere amfibieën) en een otterspoor. De vogelkijkwand bood een prachtig uitzicht over het water, maar vanwege het slechte weer waren er, afgezien van een groep grauwe ganzen, niet veel vogels te zien. We keerden terug naar het Van der Valk hotel langs nieuw aangelegde natuur tussen de snelweg A32 en de spoorlijn. In het hotel werd onder het genot van een uitgebreid lunchbuffet in geanimeerde gesprekken teruggekeken op deze interessante excursie.