Menu

facebook  
136.jpg
Lid worden van YnnaturaVrijblijvend kennismakenDonateurs

Excursie Helomasluisje en Lendevallei

Zaterdagmorgen 18 november vond de derde en tevens laatste excursie van 2017 plaats. Tussen negen en half tien werd verzameld in het Van der Valkhotel in Wolvega, waar een ieder zich de koffie of thee met gebak goed liet smaken. Na een welkomstwoordje van voorzitter Gerard van Klaveren vertrokken we voor een wandeling door de Lendevallei. Onze gids was Tom Jager van It Fryske Gea, zelf woonachtig in het gebied, waardoor hij het als zijn broekzak kent. 

In de week voor onze excursie had het veel geregend. De aanbeveling om laarzen of stevig schoeisel aan te trekken was derhalve niet overbodig. Het was af en toe flink soppen..... Helaas hielden we het tijdens de wandeling ook niet helemaal droog. Gelukkig viel de grootste bui toen we al weer hoog en droog bij Van der Valk aan de lunch zaten. 

De Lendevallei is een gevarieerd moerasgebied, voor een groot deel gevormd door de winning van turf. Door de afgraving van het veen ontstonden petgaten. Om het gebied naderhand geschikt te maken voor agrarisch gebruik, werd de Lende in de jaren twintig van de vorige eeuw gekanaliseerd en werd het waterpeil gereguleerd. Hierdoor werd het gebied droger, waardoor de petgaten verlandden en de boomgroei (vooral elzen en wilgen) sterk toenam. Het open karakter van het gebied ging hierdoor gedeeltelijk verloren. 

Nu het een natuurgebied is wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd om het gebied nat te houden. Door de aankoop van aangrenzend agrarisch gebied (bv. de Scheltingapoolder) is dit beter te realiseren. It Fryske Gea streeft ernaar om een aantal oude meanders van de Lende, die na de kanalisatie verland zijn, weer uit te graven. Om in natte perioden het water toch voldoende snel te kunnen afvoeren, zal het kanaal een soort overloopfunctie krijgen. 

Onze wandeling voerde langs een uitkijkpunt bij de Scheltingapoolder, door het petgatengebied naar het Helomasluisje in de Helomapoolder. Dit sluisje vormde vroeger de toegangspoort voor de turfpramen, maar heeft thans geen functie meer. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het echter de moeite waard om het in stand te houden. Vandaar dat het ernstig vervallen sluisje in 2016 geheel is gerestaureerd. Stichting Ynnatura heeft hier een financiële bijdrage aan geleverd. Ook het bankje bij het gerestaureerde sluisje is door Ynnatura gefinancierd. De donateurs vonden het leuk en interessant om eens met eigen ogen te zien waarvoor de jaarlijkse bijdrage nu daadwerkelijk wordt gebruikt.

De wandeling werd vervolgd over de Lendedijk langs de Lendepoolder. Onderweg zagen we nog 'sterrenschot' (door een vogel uitgebraakte restanten van opgegeten kikkers en andere amfibieën) en een otterspoor. De vogelkijkwand bood een prachtig uitzicht over het water, maar vanwege het slechte weer waren er, afgezien van een groep grauwe ganzen, niet veel vogels te zien. We keerden terug naar het Van der Valk hotel langs nieuw aangelegde natuur tussen de snelweg A32 en de spoorlijn. In het hotel werd onder het genot van een uitgebreid lunchbuffet in geanimeerde gesprekken teruggekeken op deze interessante excursie.