Format voor verbetering biodiversiteit op bedrijfsterreinen

Op donderdag 31 maart is een format gepresenteerd voor het verbeteren van de verscheidenheid aan flora en fauna op bedrijfsterreinen. Het wordt momenteel als pilot toegepast bij bedrijven op de industrieterreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar, maar is in de toekomst ook bruikbaar voor bedrijfsterreinen elders in Fryslân. Er is inmiddels belangstelling voor vanuit het bedrijfsleven en gemeentes uit verschillende delen van de provincie.

De presentatie van het format vond plaats in Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Volgens Kor Bolhuis, voorzitter van BCIFG, heeft elk bedrijf dat onderneemt in Fryslân belang bij de instandhouding van de natuur: ‘Wonen en werken in een prettige leefomgeving is voor iedereen profijtelijk. Met dit plan geven we bedrijven de mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan de kwaliteit van de Friese natuur.’

 

 

 

Met hulp van ecologisch adviesbureau Faunax is een format ontwikkeld voor het maken van een biodiversiteit-schets dat momenteel bij negen bedrijven op de industrieterreinen Westkern en Skûlenboarch in de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt gebruikt. Daarbij is gekeken naar het plaatsen van diverse faunavoorzieningen en het uitvoeren en aanpassen van beheermaatregelen. Het format is zo opgezet dat het voor elk willekeurig bedrijfsterrein te gebruiken is. Volgens projectleider Theun Wiersma van BCIFG willen veel bedrijven wel graag met biodiversiteit aan de slag en zien ze ook wel dat het noodzakelijk is, maar hebben ze daarvoor vaak niet de middelen, de mensen en de kennis. ‘Met dit format wordt het bedrijven makkelijk gemaakt er mee aan de slag te gaan. Men wordt volledig ontzorgd.’

Het gaat onder andere om het aanbrengen van planten die bijvoorbeeld het aantal insecten verhogen, een zwaluwenmuur of een poel voor kikkers, maar ook om een andere manier van beheren van bijvoorbeeld het gras, minder vaak maaien, waardoor er een grotere diversiteit aan plantensoorten ontstaat. Volgens Jan Postma van Van Assen Recycling, één van de deelnemende bedrijven, kan het zakelijk uit maar is de morele overtuiging dat zoiets nodig is, een belangrijker argument: ‘Wij zijn als Friezen opgegroeid in de natuur en er gaat jammer genoeg veel natuur verloren. Wij voelen als bedrijf ook een morele verplichting om iets terug te doen voor de natuur.’

Zie ook: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1141739-friese-aanpak-moet-biodiversiteit-op-industrieterrein-brengen

Voor downloaden van het format: FORMAT-BLAUWDRUK voor een biodivers(er) bedrijfsterrein

Voor meer informatie: Theun Wiersma

tel. 06 – 21 53 63 56

mail: t.wiersma@bcifg.nl

Nieuws
Bekijk alle

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.