Tientallen bedrijven nemen deel aan dit sterke netwerk.

Wie zijn wij

Deelnemende bedrijven/organisaties:

Antea Group – Heerenveen
APK BV – Kootstertille
ARCADIS Nederland BV – Assen
Assurantiekantoor Siebe de Vries – Heerenveen
BASF Nederland BV – Heerenveen
Brouwer & Brouwer BV – Eastermar
Camping It Wiid Earnewâld
Carrosseriefabriek Heiwo BV – Wolvega
Combex BV – Kootstertille
Cruydt-Hoeck – Nijeberkoop
De Friesland Zorgverzekeraar – Leeuwarden
De Waard Grondverzet BV – Zeewolde
De Wit en Dijkstra Netwerk Notarissen – Sneek
Eelerwoude Adviesbureau – Diever
Energie VanOns – Groningen
Frisia Zout BV – Harlingen
GroenLeven BV – Leeuwarden
Haaima Groep – Leeuwarden
Home Center – Wolvega
Jelle Bijlsma BV – Gytsjerk
Koninklijke Oosterhof Holman – Grijpskerk
Koninklijke Smilde BV – Heerenveen
Liander NV – Duiven
Makelaardij Terpstra BV – Heerenveen
Matser Beheer BV – Spier
MUG Ingenieursbureau BV – Leek
NAM BV – Assen
Nederlandse Gasunie NV – Groningen
Noorderlinge Verzekeraars – Leeuwarden
Okkinga Communicatie – Bolsward
Raadsma IJzerhandel BV – Dokkum
Rabobank Drachten Noordoost Friesland – Drachten
Rotshuizen Geense Advocaten – Leeuwarden
SMG Groep – Hasselt
Stertil BV – Kootstertille
Stichting FB Oranjewoud – Oranjewoud
Van Assen BV – Kootstertille
Van der Veen & Kromhout – Gorredijk
VBI Schuilenburg BV – Eastermar
Wind Groep – Drachten
Wurkz TS – Burgum

Bestuur

K. Bolhuis (voorzitter)

J.C. Bijlsma

mw. A. Bleckman (penningmeester)

A. Kolhoff

mw. A. Haaima (secretaris)

H.J. de Vries (adviseur)

Comité van aanbeveling

drs. A.A.M. Brok

drs. U.G. Hosper

dr.h.c. J.H.J. Pâques

Contact

Secretariaat Ynnatura:

Mevr. J.J. Backx
Klamp 17
8502 BK Joure

secretariaat@ynnatura.nl

Projectleider:

Th. Wiersma
Lisdodde 28
9208 AS Drachten

t.wiersma@ynnatura.nl

Blijf op de hoogte