Wildcamera’s

Om meer inzicht te krijgen in de zoogdierfauna zijn tien cameravallen op de industrieterreinen Westkern en Skûlenboarch (bij de deelnemende bedrijven en op gemeentegrond) geplaatst. Per drie maanden worden de camera’s door een ecologisch medewerker van Bureau Faunax gecontroleerd en de resultaten verwerkt. Bijgaand filmpje is een compilatie van december 2021 tot en met maart 2022.

April t/m juni

Hier worden te zijner tijd de resultaten van april t/m juni 2022 geplaatst.

Juli t/m september

Hier worden te zijner tijd de resultaten van juli t/m september 2022 geplaatst.

Oktober t/m december

Hier worden te zijner tijd de resultaten van oktober t/m december 2022 geplaatst.

Blijf op de hoogte